Välkommen till Lars Ahlin-sällskapet

Bildkälla © Karl H Hernried, Foto-Hernried

"Lär mig leva så som Stora Glömskan lever.
Måtte jag som han kunna finnas på två platser samtidigt
utan att jag därför fördärvar den plats där min kropp är."
ur Stora glömskan (1954)

Johan Jönson är 2022 års Lars Ahlin-stipendiat

Kallelse till årsmöte 9 april