Välkommen till Lars Ahlin-sällskapet

Bildkälla © Karl H Hernried, Foto-Hernried

"Lär mig leva så som Stora Glömskan lever.
Måtte jag som han kunna finnas på två platser samtidigt
utan att jag därför fördärvar den plats där min kropp är."
ur Stora glömskan (1954)

2020 års Lars Ahlin-stipendiat är författaren Elisabeth Rynell